Slovníček pojmů

Čerpaná částka (čerpání)

  • Čerpaná částka je částka, kterou si v žádosti o Credit Limit zvolíte v kalkulátoru, a kterou Vám následně celou zašleme na Váš bankovní účet.

 

Poplatek za čerpání (jednorázový poplatek za čerpání částky)

  • Poplatek za čerpání je poplatek, který Vám bude automaticky naúčtován za každé jednotlivé čerpání částky. Poplatek za čerpání částky činí 12,5% z čerpané částky. Čerpáte-li například částku 10.000 Kč, poplatek za čerpání činí 1.250 Kč. Každé další čerpání je zpoplatněno 12,5% z čerpané částky. Poplatek za čerpání je pro všechny zákazníky, kteří čerpají Credit Limit poprvé, ZDARMA.

 

Denní úrok

  • Denní úrok je částka, která činí přesně 0,2833 % z čerpané částky. Denní úrok se automaticky generuje za každý započatý den, po který čerpanou částku využíváte. Čerpáte-li (necháte si zaslat na bankovní účet) například částku 10.000 Kč, denní úrok bude činit přibližně 28 Kč denně.

 

Výpis účtu

  • Výpis účtu je dokument, který se generuje 15. den od čerpání částky. Splatnost výpisu účtu je 15. den od jejího vyhotovení, tedy 30. den od čerpání částky. Splatností výpisu účtu je myšlena povinnost splatit povinnou minimální měsíční splátku, což je hlavní údaj, který je ve výpisu účtu uveden.

 

Povinná minimální měsíční splátka

  • Je částka, která je každý měsíc povinně splatná. Činí 12,5% z celkové dlužné částky, minimálně však 1.000 Kč a je vždy vypočítána za období 30 dní.

 

Celková dlužná částka

  • Celková dlužná částka je částka, ze které se vypočítává povinná minimální měsíční splátka (12,5%). Celková dlužná částka je součtem tří položek a to: čerpané částky + poplatku za čerpání + denních úroků za dobu 30 dní. Bude-li tedy čerpaná částka ve výši 10.000 Kč, poplatek za její čerpání bude činit 1.250 Kč a orientační součet denních úroků bude přibližně 840 Kč (28 Kč * 30 dní). Celková dlužná částka bude orientačně činit celkem 12.090 Kč. Z této celkové dlužné částky bude vypočítána 12,5 % povinná minimální měsíční splátka, v tomto případě tedy: 1511,25 Kč.

Zpětná úhrada

  • Za zpětnou úhradu považujeme jakoukoliv částku, kterou nám vložíte či přepošlete na jeden z našich bankovních účtů.

 

Platební prázdniny

  • Platební prázdiny znamenají možnost nemuset hradit v konkrétní Vámi zvolený měsíc Povinnou minimální měsíční splátku (na Výpisu účtu se zobrazí Aktuální částka k úhradě 0 Kč a Povinná minimální měsíční splátka bude připsána k Celkové dlužné částce). Podmínkou pro získání Platebních prázdnin je alespoň jedna uhrazená Povinná minimální měsíční splátka, tedy alespoň jeden Výpis účtu. O Platební prázdniny můžete žádat nejpozději 20. den před datem splatnosti Výpisu účtu a je možné je využít 2 krát ročně.